Onze Ambassadeur, de heer Henk Krol.

Het nieuws was al naar buiten gekomen dat de heer Henk Krol zich als Ambassadeur verbonden heeft aan onze Stichting. Op zondag 28 januari jl.was het moment waarop wij de heer Krol middels een symbolisch geschenk officieel verwelkomd hebben als onze Ambassadeur. Wij hopen op een langdurige en prettige samenwerking en danken de heer Krol nadrukkelijk voor zijn tomeloze inzet.


De gehele donateurswervingscampagne is volledig gesponsord door de heer Henk Krol en Drukkerij Holwerda Direct, waarvoor onze nadrukkelijke dank.

NieuwsWij zijn op 25 september 2023 van start gegaan met een nieuw project.  "Vervoersmaatje".


Gedurende de afgelopen tijd is bij ons de vraag naar diverse vormen van vervoersondersteuning enorm gestegen.


Binnen de gezinnen die wij helpen zagen wij dat zij (om uiteenlopende redenen) in een isolement terechtgekomen waren en vereenzaamden.

Uit ons onderzoek is gebleken dat er heel veel mensen geen eigen vervoermiddel (meer) hebben, financieel zo vast zitten dat het OV geen optie is en zij vaak door lichamelijke problemen ook niet meer mobiel zijn.(Vooral de ouderen onder ons).

Met name bij financiële problemen trekken mensen zich vaak terug en vereenzamen.

Helaas komen (door de complexe regelgeving) veel mensen niet in aanmerking voor bijvoorbeeld een bijdrage vanuit de WMO,

waardoor deze mensen geen kant meer op kunnen.

Om deze groep mensen uit hun isolement te halen, hun eenzaamheid te doorbreken en weer te betrekken bij het (plaatselijke) sociale leven,

hebben wij besloten een auto met chauffeur in te zetten om deze mensen naar draagkracht te gaan vervoeren, (met een maximum van 30 erocent per gereden kilometer, exclusief eventuele parkeerkosten)  Bijvoorbeeld voor een boodschapje, een familiebezoekje, een (tand)artsenbezoek, of gewoon een uitje.


Mensen met ernstige financiële problemen vervoeren wij uiteraard "gratis".


Als u zich via ons contactformulier aanmeld voor vervoersondersteuning, nemen wij contact met u op om alles te bespreken.


Wij vragen mensen/bedrijven/organisaties om ons te helpen een succes van deze dienst te maken.


Dat kan o.a. door kilometers voor onze cliënten te kopen/sponseren. 1 kilometer kost 30 eurocent.


Doneer het aantal kilometers dat u wenst te sponseren voor onze cliénten (x 0,30 Euro) op 1 van onze Bankrekeningnummers.


Zie hiervoor ons contactformulier.


Bij voorbaat onze nadrukkelijke dank, ook namens alle mensen die wij hier héél erg blij mee gaan maken.


Het telefoonnummer voor vervoersaanvragen is: 0617889501


Wij zijn vanaf 21 juni 2023 ook een MUP.

(Menstruatieproducten uitgiftepunt).

In samenwerking met het Armoedefonds.

Wij verstrekken gratis menstruatieartikelen. U kunt bij ons (indien gewenst anoniem) bestellen.


Menstruatie armoede.

Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland die in armoede leven is thuis soms geen geld voor menstruatieproducten. Het Armoedefonds stelt daarom gratis menstruatieproducten beschikbaar via lokale hulporganisaties en andere laagdrempelige locaties. We willen vrouwen zelf de keus bieden om een product uit te kiezen dat bij hen past en dat zij comfortabel vinden.


Wij rijden met onze auto's door heel Flevoland en aangrenzende provincies om o.a. onze cliënten te vervoeren. In ruil voor sponsoring bieden wij u de mogelijkheid om uw naam/logo/slogan of elke andere uiting van uw bedrijf op onze auto's aan te laten brengen. U maakt daarmee reclame voor uw bedrijf én laat zien dat u ons steunt. Neem voor prijzen en voorwaarden contact met ons op.