Personenvervoer

Wij zijn op 25 september 2023 van start gegaan met een nieuw project. "Vervoersmaatje".


Gedurende de afgelopen tijd is bij ons de vraag naar diverse vormen van vervoersondersteuning enorm gestegen.


Binnen de gezinnen die wij helpen zagen wij dat zij (om uiteenlopende redenen) in een isolement terechtgekomen waren en vereenzaamden.

Uit ons onderzoek is gebleken dat er heel veel mensen geen eigen vervoermiddel (meer) hebben, financieel zo vast zitten dat het OV geen optie is

en zij vaak door lichamelijke problemen ook niet meer mobiel zijn.(Vooral de ouderen onder ons).

Met name bij financiële problemen trekken mensen zich vaak terug en vereenzamen.


Helaas komen (door de complexe regelgeving) veel mensen niet in aanmerking voor bijvoorbeeld een bijdrage vanuit de WMO,

waardoor deze mensen geen kant meer op kunnen.


Om deze groep mensen uit hun isolement te halen, hun eenzaamheid te doorbreken en weer te betrekken bij het (plaatselijke) sociale leven,

hebben wij besloten een auto met chauffeur in te zetten om deze mensen naar draagkracht te gaan vervoeren, (met een maximum van 30 Eurocent per gereden kilometer, exclusief eventuele parkeerkosten).

Bijvoorbeeld voor een boodschapje, een familiebezoekje, een (tand)artsenbezoek, of gewoon een uitje.


Mensen met ernstige financiële problemen en onze vrijwilligers vervoeren wij uiteraard "gratis".

 

Als u zich via ons contactformulier aanmeld voor vervoersondersteuning, nemen wij contact met u op om alles te bespreken.


Wij vragen mensen/bedrijven/organisaties om ons te helpen een succes van deze dienst te maken. 

Dat kan o.a. door kilometers voor onze cliënten te kopen/sponseren.   1 kilometer kost 30 eurocent.

Doneer het aantal kilometers dat u wenst te sponseren voor onze cliënten (x 0,30 Euro) op 1 van onze Bankrekeningnummers:

Zie ons contactformulier..


Bij voorbaat onze nadrukkelijke dank, ook namens alle mensen die wij hier héél erg blij mee maken. 


Het telefoonnummer voor vervoersaanvragen is: 0617889501